Suche

Wartung von Kommunikationssystemen

Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii (Sectoriale)

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:ca:176428
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Alina Paparoiu
Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj
Craiova 200769
Rumänien
   +40 372523367
   +40 372523810
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Wartung von Kommunikationssystemen   Wartung von Funkverbindungseinrichtungen  

Originaltext

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176428/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172015 / 12.12.2016
Denumire contract: Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii ala CEZ Distributie
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200769 , Romania , Punct(e) de contact:  Alina Paparoiu , Tel.  +40 372523367 , Email:  alina.paparoiu@cez.ro , Fax:  +40 372523810 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Zona Oltenia
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50333000-8 - Servicii de intretinere a echipamentului de radiocomunicatii (Rev.2)
50334400-9 - Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
130,860 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 792   Denumirea: Servicii de asistenta tehnica, intretinere(mentenanta) si reparatii la echip. de radiocomunicatii
V.1)   Data atribuirii contractului 08.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA SYSTEM S.R.L
Adresa postala:  Calea Ferentari, Nr 135 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  051857 , Romania , Tel.  +40 214561074 , Email:  office@matra-systems.ro , Fax:  +40 214561074 , Adresa internet (URL):  www.matra-systems.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130860.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 16:09
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.