Suche

Arzneimittel für Blut, Blut bildende Organe und das kardiovaskuläre System

ACHIZITIE MEDICAMENTE

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:ca:176417
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   FLORIN BRINCUS
str.Progresului, nr.18, jud.Gorj
Targu Jiu 210218
Rumänien
   +40 0253237804
   +40 0253237804
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Arzneimittel für Blut, Blut bildende Organe und das kardiovaskuläre System  

Originaltext

      
Anunt de atribuire numarul 176417/20.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala:  str.Progresului, nr.18, jud.Gorj , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210218 , Romania , Punct(e) de contact:  FLORIN BRINCUS , Tel.  +40 0253237804 , Email:  BCATGJIU@INTERGORJ.RO , Fax:  +40 0253237804
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Progresului,nr18
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie medicamente
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33620000-2 - Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170,805.74 RON TVA inclus (9%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 460   Denumirea: FACTOR VIII 500 UI+FACTOR VON WILLEBRAND 375 UI
V.1)   Data atribuirii contractului 16.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Adresa postala:  STR. DOROBANTILOR, NR. 43, JUD. HUNEDOARA , Localitatea:  Deva , Cod postal:  3572074 , Romania , Tel.  +40 213211640 , Email:  ilona.radu@remedia.ro, gina.dobre@remedia.ro, florin.moraru@remedia.ro, viorica.ionita@remedia.ro, ingrid.costescu@remedia.ro , Fax:  +40 213211640 , Adresa internet (URL):  www.remedia.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153894.28 Moneda: RON   Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 459   Denumirea: FACTOR VIII 500 UI +FACTOR VON WILLEBRAND 375 UI (PROFILAXIE)
V.1)   Data atribuirii contractului 16.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Adresa postala:  STR. DOROBANTILOR, NR. 43, JUD. HUNEDOARA , Localitatea:  Deva , Cod postal:  3572074 , Romania , Tel.  +40 213211640 , Email:  ilona.radu@remedia.ro, gina.dobre@remedia.ro, florin.moraru@remedia.ro, viorica.ionita@remedia.ro, ingrid.costescu@remedia.ro , Fax:  +40 213211640 , Adresa internet (URL):  www.remedia.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16911.46 Moneda: RON   Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 13:30
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.