Suche

Dachreparatur

Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori (Sectoriale)

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:ca:176408
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I
Sucursala Regionala CF Bucuresti , str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1
Bucuresti 010858
Rumänien
   +40 213199539/133204
   +40 314260088
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Dachreparatur  

Originaltext

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176408/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172190 / 20.12.2016
Denumire contract: Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti , str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010858 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I , Tel.  +40 213199539/133204 , Email:  liliana.lospa@cfr.ro , Fax:  +40 314260088 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Statia CF Bucuresti Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori conform Caiet de sarcini si Proiect tehnic
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261910-6 - Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93,781.28 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 256   Denumirea: Reparatii acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
V.1)   Data atribuirii contractului 15.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 5
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUNE CONSULTING SERVICE SRL
Adresa postala:  Drumul Mare, Nr.108 , Localitatea:  Cretesti , Cod postal:  077186 , Romania , Tel.  +0 733912131 , Email:  duneconsultingservice@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115895.24 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93781.29 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030831 , Romania , Tel.  +40 214083600/+40 214083700 , Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax:  +40 213187731 , Adresa internet (URL):  http://www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010858 , Romania , Tel.  +40 213199539/133224 , Fax:  +40 213182378 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 10:03
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.