Suche

Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze

Polska-Bydgoszcz:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   BYDGOSZCZ
   149493-2017
   Jun 21, 2017
   Jul 6, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze   Filme   Natürliche Schleifstoffe   Anstrichfarben  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149493
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 117-235437
Referenced Document Number: 2017/S 077-149493
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 104-108
Bydgoszcz
85-010
PL
Kontaktstelle(n): Dariusz Nowicki, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 104-108, pokój 308
E-Mail: dariusz.nowicki@p-r.com.pl
NUTS-Code: PL127
Internet-Adresse(n):
https://www.polregio.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
I.3) Haupttätigkeit(en)
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
Dostawa materiałów do malowania taboru kolejowego.
Aktenzeichen: PRN-250-01/2017
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44800000
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do malowania taboru kolejowego.

II.1.7) Geschätzter Wert ohne MwSt
Geschätzter Wert ohne MwSt: 574864.07  EUR
II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

44810000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Kruszewiec, Lublin, Poznań, Iława, Olsztyn, Słupsk, Chojnice, Bydgoszcz, Łódź.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa farb bazowych, poliuretanowych wraz z rozcieńczalnikami, utwardzaczami oraz szpachlami. Dostawy będą realizowane częściami, w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia częściowego do Wykonawcy, w którym Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

II.2.2) Ergänzende Gegenstände

44800000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Kruszewiec, Lublin, Poznań, Iława, Olsztyn, Słupsk, Chojnice, Bydgoszcz, Opole, Wrocław, Łódź.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa farb alkaidowych, ftalowych, elektroizolacyjnych, wraz z rozcieńczalnikami.

Dostawy będą realizowane częściami, w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia częściowego do Wykonawcy, w którym Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

II.2.2) Ergänzende Gegenstände

14522400

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Kruszewiec, Lublin, Poznań, Iława, Olsztyn, Słupsk, Chojnice, Bydgoszcz.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa materiałów ściernych – krążki ścierne na rzep do szlifierek oscylacyjnych.

Dostawy będą realizowane częściami, w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia częściowego do Wykonawcy, w którym Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

II.2.2) Ergänzende Gegenstände

44176000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Kruszewiec, Lublin, Poznań, Iława, Olsztyn, Słupsk, Chojnice, Bydgoszcz, Opole, Wrocław.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa materiałów pomocniczych do malowania w postaci papierów osłonowych, folii ochronnych, taśm malarskich, kombinezonów malarskich, masek do malowania, filtry przeciwpyłowe do masek malarskich, rękawic, pędzli, wałków do malowania.

Dostawy będą realizowane częściami, w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia częściowego do Wykonawcy, w którym Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza w danej części zamówienia, będzie wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia następujących dokumentów na potwierdzenie, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania Zamawiającego:

1) w zakresie wszystkich Zadań należy dołączyć kartę techniczną oferowanego asortymentu,

2) w zakresie całego asortymentu z Zadań nr 1, 2, należy dołączyć aktualne badania palnodymowe (wystawione nie wcześniej niż 2 lata przed terminem składania ofert) wykonane w laboratorium certyfikowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

3) w zakresie asortymentu z Zadania 1 należy dołączyć aktualne badania (wystawione nie wcześniej niż 2 lata) właściwości fizyko-chemicznych wyrobów i powłok lakierowych przeznaczonych do pasażerskiego taboru szynowego wystawione przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie w oparciu o obowiązujące normy i karty wymienione w punkcie 4.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-04-18

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.