Suche

Bauarbeiten für Rohrleitungen

Polska-Olsztyn: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   OLSZTYN
   eu:149981-2017
   Apr 20, 2017
   Mai 18, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Olsztyn
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Bauarbeiten für Rohrleitungen   Landschaftsgärtnerische Arbeiten   Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen   Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten   Wärmedämmarbeiten   Aushub- und Erdbewegungsarbeiten   Installation von Elektroanlagen   Baureifmachung und Abräumung   Fernwärme  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01405 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149981
Referenced Document Number: 2017/S 032-058477
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Originaltext

      
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung – Versorgungssektoren
Bauauftrag
Abschnitt I: Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
Zu Händen von: Bożena Szyłańska
10-710  Olsztyn
PL
Telefon: +48 895241227
E-Mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl
Fax: +48 895240210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.mpec.olsztyn.pl
Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen
I.2) Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme
I.3) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber:
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags
”Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30, Zadanie 2. – ul. Barcza 12, Zadanie 3. – ul. Małeckiego, Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5, Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1 w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
NUTS-Code PL622
II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

2. Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

3. Zakres zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

b. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

2. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
II.1.7) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8) Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

II.2.2) Angaben zu Optionen:
Optionen: nein
II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung:
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30
1) Kurze Beschreibung

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

2. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Menge oder Umfang
1. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Spanne von 800 000 and 900 000  PLN
4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Kurze Beschreibung

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Menge oder Umfang
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Spanne von 450 000 and 550 000  PLN
4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3 Bezeichnung: Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Kurze Beschreibung

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Menge oder Umfang
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Spanne von 750 000 and 850 000  PLN
4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4 Bezeichnung: Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Kurze Beschreibung

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy.

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Menge oder Umfang
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Spanne von 700 000 and 800 000  PLN
4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 5 Bezeichnung: Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Kurze Beschreibung

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Menge oder Umfang
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Spanne von 1 150 000 and 1 250 000  PLN
4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Bedingungen für den Auftrag
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2) Teilnahmebedingungen
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3) Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2) Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart
IV.1.1) Verfahrensart
Offen
IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgeführt sind
IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
MPEC/PT-DT-HG-38/17
IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
ja
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
18.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
PL
IV.3.6) Bindefrist des Angebots
IV.3.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
VI.3) Sonstige Informationen
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
18.04.2017

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.