Suche
All countries

Tenders in Bulgarien

Suche verfeinern
Quelle
Funding Agencies
Status der Ausschreibung
Wann
Ausschreibungstyp
Sprache
Anmelden
Möchten Sie Ihre Ausschreibungen bei dgMarket veröffentlichen?
Klicken Sie hier
Sort by:

Staat:  Bulgarien

Art: Aufruf zur Interessenbekundung

Finanzierungsinstitut:   Weltbank

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 18, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019
Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 /втора част/. Кратко описание: Изработване на информационни, рекламни материали: информационна табела, външен банер и вътрешен банер по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Предвижда изпълнението на следните поддейности: поддейност № 1: Изработване и монтиране на информационна табела - 1 бр.; поддейност № 2: Изработване на външен банер - 1 бр.; поддейност № 3: Изработване на вътрешен банер - 1 бр.; В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация.

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019
Предметът на поръчката е абонаментна сервизна поддръжка и ремонат на 15 /петнадесет/ броя асансьорни уредби, монтирани и разположени на територията на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора. В рамките на настоящата обществена поръчка не се съдържат обособени позиции. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.На основание с чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, Възлжожителят предвижда възможност да удължи срока на сключения договор с изпълнител с до 6 месеца, считано от датата на изтичане на срока му и увеличение на стойността му с до 50%. Предвид възможното изменение на сключения договор и на основание чл. 21 от ЗОП, възложителят посочва обща прогнозна стойност на поръчката в размер на 42 930 лева без ДДС.Срокът за изпълнение е 12 месеца от сключване на договора. Възложителят не допуска представяне на варианти в офертите. Място на изпълнение на поръчката - град Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 2 – територията на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович” АД и Kлиника по ПСИХИАТРИЯ на ул. Ген. Столетов №2. Точните местоположения на асансьорите са посочени в техническата спецификация към настоящата документация.

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Apr 17, 2019